BİZİ ARAYIN! 0212 540 34 34

Diş Tedavi Ücretlerinin Belirlenmesi

DİŞ MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

Son yıllarda büyük bir karmaşaya yol açan diş hekimliği hizmetlerinde asgari ücret fiyatları belirlenmesi ve uygulanması hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.
Diş hekimlerinin bağlı olduğu Türk Diş Hekimleri Birliği sitesinde yapılan açıklamayı bilginize sunuyoruz.
Bu hüküm doğrultusunda meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından   her yılın Ocak ayının birinci gününden  itibaren  uygulanacak   "Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi"  hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 Perşembe günlü toplantısında, muhtemelen, KHK çıkartma yetkisi veren Yasada bu alanın düzenlenmesine ilişkin yetki verilmemiş olması sebebiyle 663 sayılı KHK’nin 58.maddesinin 12.fıkrasını iptal etmiştir. Ancak bu iptal kararı işlemleri  geri çevirmeyecek; Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye etkisizliği sebebiyle, Türk Dişhekimleri Birliği’nin belirlediği ücretin asgari olması haline otomatik olarak gelmeyecektir. Yasama organı bu alana ilişkin olarak yeni bir düzenleme yaparak, Türk Dişhekimleri Birliği’nin dişhekimliği muayene ve tedavi ücret tarifesini belirleme yetkisini yeniden tanımlayacaktır.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin sağlık yardımları;  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve "Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlen Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Uygulama  Tebliği çerçevesinde karşılanmaktadır.
 
Kanak:http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ucretler.php?yer_id=4