BİZİ ARAYIN! 0212 540 34 34

Diş Hekimi

Diş Hekimi
Diş Hekimi Prof. Dr. Nurgül Kömerik: Prof. Dr. Nurgül Kömerik

Öz Geçmiş

Eğitim:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği,Lisans

Londra Üniversitesi Ağız Diş Çene Cerrahisi,Doktora

İş Deneyimi

Öğretim üyesi:

 • Biruni Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi, İstanbul

Öğretim üyesi:

 • İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi, İstanbul

Öğretim üyesi:

 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi, Isparta

Post-doktoral araştırmacı

 • Londra Üniversitesi, University College London, National Medical Laser Centre, Londra, İngiltere

Klinik asistan ve doktora öğrencisi

 • Londra Üniversitesi, Eastman Dental Institute and Hospital, Oral ve Maksillofasial Cerrahi, Londra, İngiltere

Klinik asistan

 • Londra Üniversitesi, Royal London Hospital Medical College, Oral ve Maksillofasial Cerrahi, Londra, İngiltere

Pratisyen diş hekimi, Ankara

Üye Olunan Dernek ve STK' lar

 • Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği
 • International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 • Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • 2012    2nd William H. Bell Northeast Ortognatik Sempozyum, New York, ABD
 • 2012    Botox ve Dolgu Uygulamaları, Boston, ABD
 • 2011    Implant Direct İleri İmplant Cerrahisi Kursu, Madrid, İspanya
 • 2011    Euroteknika Uluslararası Kongre, Dental Implantlar ve Dijital Teknoloji, Sallanches, Fransa
 • 2011    Bego İleri İmplant Uygulamaları Kursu, Limburg, Almanya
 • 2008    Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2. Bilimsel Toplantısı ve Maksillofasiyal Cerrahi Kursu, İstanbul
 • 2006    Kraniomaksillofasial S.O.R.G Kursu, Antalya
 • 2004    Maksiller Sinüs Agümentasyonu, Ossader, İstanbul
 • 2004    Temporomandibuler Eklem Kliniği ve Diseksiyonu, Hacettepe Üniversitesi, Anatomi Anabilimdalı, Ankara
 • 2002    Osseointegrasyon, Ossader, İstanbul
 • 2000    Tıbbi Bilimlerde Hayvan Deneyleri, Institute of Biology, University College London, Londra, İngiltere
 • 1998    Fotodinamik Terapi, National Medical Laser Centre, Londra, İngiltere
 • 1998    Oral Submükoz Fibrozis, Eastman Dental Institute, Londra, İngiltere
 • 1998    Rinoplasti, Eastman Dental Institute, Londra, İngiltere
 • 1997    Kraliyet Koleji Diş Hekimliği Bilimlerine Üyelik Kursu, Eastman Dental Institute, Londra, İngiltere
 • 1997    Diş Hekimliğinde İmplantoloji, Eastman Dental Institute, Londra, İngiltere
 • 1996    Diş Hekimliği ve Enfeksiyöz Hastalıklar, Royal College of Surgeons, Londra, İngiltere
 • 1995    Dental Kliniklerde Acil Durumlar, Royal London Hospital Medical College, Londra, İngiltere
 • 1995    Diş Hekimliğinde İmplantoloji, Royal London Hospital Medical College, Londra, İngiltere
 • 1995    Oral ve Maksillofasial Cerrahide Lazerler, Royal London Hospital Medical College, Londra, İngiltere

Yayınlar

 • Kömerik N, Yüce E, Calapoglu NS, Kosar PA, Çakir M, Koparan G. Oral mucosa and lung cancer: Are genetic changes in the oral epithelium associated with lung cancer? Nigerian Journal of Clinical Practice. 20, 12-18 (2017)
 • Komerik N, Kapucuoğlu N, Tufan A. Comparison of proliferative activity of follicles surrounding ımpacted teeth. Int J Morhol. 4 (32), 1296-1302 (2014)
 • Komerik N, Tas B, Muglali M, Selcuk U. Difficulty of wisdom tooth removal: predictive ability of senior surgeons and residents. J Oral Maxillofac Surg. 72(6):1062.e1-6. (2014)
 • Komerik N, Kırzıoglu Z, Erdogan Y. Deeply Impacted primary second molar with agenesis of the succeeding premolar: a rare case. Journal of International Dental and Medical Research. 6(1), 45-48 (2013).
 • Kömerik N, Mola E. Ağız diş çene cerrahisi yönüyle zihinsel yetersizliğe sahip çocuk ve gençler. Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics. 2(3):51-8 (2016)
 • Kömerik N, Kırzıoğlu Z, Efeoğlu C. Zihinsel engele sahip bireylerde ağız sağlığı. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 22(1) 95-103 (2012).
 • Büyükkaplan Ş, Çataltepe M, Kömerik N, Koçer Şanlı G. Farklı dental implantların başarı ve sağkalım oranlarının değerlendirilmesi. SDÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 77-82 (2011).
 • Çadır B, Kömerik N. Dental ve oral girişimler öncesi enfektif endokardit profilaksisi uygulamaları. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 10, 62-68 (2004).
 • Kömerik N. Ağız enfeksiyonlarının tedavisinde yeni bir yaklaşım: antimikrobiyel fotodinamik terapi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 20, 67-71 (2003).
 • Kömerik N. A Novel approach to cancer treatment: photodynamic therapy. Turkish Journal of Cancer, 32, 83-91 (2002).
 • Taş B, Kömerik N. Assessment of the anterior loop of the ınferior alveolar nerve using cone beam computed tomograph. IADR/AADR/CADR, Boston, Birleşik Devletler, 2015 (Abstract sent)
 • Kömerik N, Calapoğlu N, Aslan Koşar P, Çakır M, Koparan G. Can we diagnose oral cancer by analysis of the oral mucosa? Oral and Maxillofacial Surgery Society 8th International Congress Antalya, 2014.
 • Efeoglu C, Yuce E, Kömerik N. Botulinum toxin injections for the treatment of myofascial pain dysfunction. Oral and Maxillofacial Surgery Society 8th International Congress Antalya, 2014.
 • Şimşek HO, Kömerik N, Aksoy A, Yıldırım D. Skeletal factors indicative of third molar impaction. Oral and Maxillofacial Surgery Society 7th International Congress Antalya, 2013
 • Tas B, Sonmez S, Kömerik N, Muglali M. Interpretation of radiographic criteria for 3rd molar surgery. Oral and Maxillofacial Surgery Society 6th International Congress Antalya, 2012.
 • Kömerik N, Özer N. Malignant tumors of the maxilla. Oral and Maxillofacial Surgery Society 2nd International Congress Antalya, 2008.
 • Kömerik N, Özer N. Bisphosphonate induced jaw necrosis. Oral and Maxillofacial Surgery Society 2nd International Congress Antalya, 2008.
 • Muglali M, Kömerik N. Anxiety control in oral surgery: patient information. 13th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, 2005.
 • Kömerik N, Muğlalı M. hastaların minör ağız cerrahisi öncesi anksiyete seviyeleri. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu, 49, Erzurum, 2005.
 • Kömerik N, Karaduman A. 20 Yaş diş çekimi ile bağlantılı post-operatif komplikasyon: mandibula fraktürü (olgu raporu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Isparta Sempozyumu, Isparta, 2004.